Thursday, December 29, 2011

Geek Talkin Siebel: Embed Code Syntax Highlighting in Blog

Česky: Toto je ikona pro sociální síť. Je souč...
Image via Wikipedia
I've got to try this out!

Geek Talkin Siebel: Embed Code Syntax Highlighting in Blog
Enhanced by Zemanta

No comments: